Lite bilder från Sonens första vecka

i Kina då han fick lära sig skrivteknik.

    
    
  

Leave a Reply